en-us-Iliotibial Band (IT Band)

09/04/2021
Denne gangen skal vi snakke om IT båndet, eller iliotibial band. Dette er ikke en muskel, men heller et lengre muskelfeste av den lille muskelen tensor fascia lata (TFL), som sitter på siden av hoften. Det som er litt spesielt med dette båndet er at det skal være strammere enn andre muskler, siden den har som oppgave å stabilisere hoften når man går. Men det betyr jo fortsatt ikke at den skal være for stram.

IT båndene var også noe jeg jobbet mye med når det kom til klienter som var mer aktive, som for eksempel løpte eller syklet mye. Men jeg fokuserte også litt ekstra på disse båndene på kontorarbeidere som rapporterte smerter eller ubehag i korsrygg. Det er tross alt mange faktorer som kan spille inn på korsryggs problemer.

Flere av massasjeterapeutene jeg jobbet med i USA ville foreslå å bruke en foam roller, for å rulle ut IT bandene, mens andre igjen mente at man burde være mer forsiktig med å "rulle ut" bandene. Som jeg nevnte tidligere så er ikke dette en muskel, men heller et større muskelfeste, og skal derfor være litt strammere. Det store spørsmålet er jo heller hvor stramt er for stramt, og hvor fleksibelt er for mye? Her har jeg ikke funnet et godt svar, siden båndene må være stramme nok til å fungere som en god stabilisator for hoftene, men ikke så stramme at de lager problemer for knær, hofter, eller korsrygg.

Grunnleggende Bevegelser: Spasere, løpe.

Bevegelser: Hjelper til med: hofteforlengelse, rotere og bevege hoften sidelengs og bort fra kroppen.

Sporter som bruker båndene mye: Sykling, fotball, tennis, vektløfting.

Vanlige problemer når båndene er for stramme: Smerter når man bøyer seg, reiser seg fra sittende eller liggende posisjon. Smerter i hofter og/eller knær.

Tøying: For selve IT båndene har jeg ingen forslag til tøyinger, men så lenge det ikke er et mer akutt problem foreslår jeg å bruke en foam roller for å rulle ut IT båndene. Det er fortsatt omdiskutert om man burde bruke en foram roller eller ikke, men jeg tenker at det vil kunne hjelpe å bruke kanskje et minutt eller to per IT bånd for å få løsnet de litt, for så å heller sette fokus på de andre hofte musklene rundt IT båndene.