FAQ

Ofte stilte spørsmål om massasjeterapi:


Hva er massasjeterapi?

Hva er forskjellen på en massør og en massasjeterapeut?

Hva er klassisk massasje?

Hva er akupressur massasje?

Hva er dybdevevs massasje?

Hva er triggerpunkt behandling?

Hvilken massasje burde jeg velge?

Trenger det å være vondt for å hjelpe?

Når er det anbefalt å få massasje, og hvor ofte?

Hva er fordelene med massasje, dens effekter?

Når burde jeg ikke få massasje, hvilke kontraindikasjoner er der?

Jeg er gravid, kan jeg fortsatt få massasje?

Jeg har kreft, kan jeg fortsatt få massasje?

Hvor lang massasje burde jeg velge?

Hvordan skal jeg gjøre meg klar for en behandling?


Hva er massasjeterapi?

Massasjeterapi er en terapibehandling som hovedsakelig jobber med muskler og ledd. Alt etter hvilken massasjeform som blir brukt, er der en rekke helsefremmende effekter. De mest vanlige effektene er redusert smerte, mindre anspente muskler, og generell følelse av avslapping. Behandlingene kan også løse opp emosjonelle blokkeringer, de kan også gi mental klarhet, til og med ha en positiv effekt på selvfølelsen.

Hva er forskjellen på en massør og en massasjeterapeut?

Den største forskjellen er nok utdanningen. Massasjeterapeuten har også mer grunnlegende kunnskap innen medisin. Det kan være bedre å velge å se en massasjeterapeut om der er behov for mer enn bare en avslappende massasje.

Hva er klassisk massasje?

Klassisk massasje, også kjent som Swedish massage i utlandet, er nok en av de mest kjente massasje formene her i vesten.

Hva er akupressur massasje?

Akupressur massasje er en behandlingsform hvor det blir brukt mye trykking med fingre og tomler på spesifikke punkter rundt om på kroppen. Den følger energi linjene i kroppen, eller meridianene som de gjerne kalles i India. Akupressur massasje kan påvirke kroppen, ikke bare på et fysisk nivå, men også energi nivået* til klienten. Målet er å finne blokkeringer i energien til klienten, for så å bryte den opp for å la energien flyte fritt igjen. Tanken er at når energien ikke har noen blokkeringer, så har vi oppnådd optimal helse.

Dette er også den massasje formen jeg bruker aller mest, spesielt siden den er så allsidig. Den kan brukest på de som vil ha en restitusjons, helseforebyggende, eller til og med en avslappende massasje. Det kommer bare an på hvilket trykk som blir brukt.

*Min form for akupressur er hovedsakelig rettet mot den fysiske delen av massasje, så dette er ikke en "healing" massasje, men føler man økt energi så er dette fortsatt en bonus.

Hva er dybdevevs massasje?

Dybdevevs massasje er bedre kjent som deep tissue massage, og kan på mange måter være like klassisk massasje. I USA var dette et litt mer kontroversielt spørsmål, ettersom mange svarte lett at dette er en mer hardfør massasje, "vondt skal vondt fordrive." På den andre siden har ikke dette så mye med trykk å gjøre, men heller hvor dypt man går ned i muskulaturen. Forvirringen her skapes nok av tankegangen at man må være mer hardfør for å nå de dypeste musklene, men dette trenger ikke nødvendigvis være sant. Der er teknikker som kan brukes for å nå dypere, men det kan også oppnåes gjennom å varme opp musklene, som gjør det lettere å komme seg dypere uten å skape en vond opplevelse.

Hva er triggerpunkt behandling?

Triggerpunkt behandling kan være en mer intens behandling, der man jobber for å få bort spesifikke trigger punkt, eller muskelknuter, som man finner i musklene. Dette kan fort være veldig vondt, men kan være veldig effektivt, og man kan også føle knutene "smelte bort." Dette er ikke behandlingsform som er anbefalt for lengre behandlinger, men kan være ideelt å bruke for å få bort de verste muskelknutene.

Akupressur massasjen som jeg gjør er en slags mildere triggerpunkt behandling, og passer derfor godt for de som forstatt vil ha en mer behagelig opplevelse, men fortsatt utgjør en forskjell som kan merkes allerede etter første behandling. 

Hvilken massasje burde jeg velge?

Dette er ikke alltid like lett å svare på, ettersom behovet kan forandre seg fra gang til gang. Årsaken til når du velger behandling at det kun går på tid, og ikke type, er for at det er lettere å finne ut hva kroppen trenger hver enkelt time. Kanskje man bestiller en time der man tenker man vil ha kun avslapping, men når man er klar for massasjen vil man heller ha hjelp med kink i nakken? Derfor vil jeg gjøre valget lettere. Jeg blander også teknikker fra de forskjellige modalitetene/massasje formene, alt etter hva som trengs. 

Dette vil nok kunne variere om man ser andre massører eller massasjeterapeuter, ettersom noen massasjeformer, som aromaterapi, må klargjøres før timen.

Trenger det å være vondt for å hjelpe?

Nei, er det korte svaret. Jeg følger den regelen at om man må holde pusten, eller man strammer til muskelen(e) som blir massert, så er trykket for hardt. Jeg mener bestemt at fordelen med massasjen begynner å bli redusert etter det stadiet, og er ikke anbefalt i en lengre massasje behandling. Det anbefalte trykket for det jeg ser på som den meste helseforebyggende er like før det skjer. Det kan jo også være vondt, selv om man verken må holde pusten eller stramme musklene. Så det er opp til hver enkelt person hvor effektivt de vil at massasjen skal være, i forhold til også å være behagelig. Her kan man faktisk få i pose og sekk.

Når er det anbefalt å få massasje, og hvor ofte?

Dette er også et spørsmål som kan være vanskelig å svare kort å konsist på. Massasje kan man jo få hele tiden om man vil, men er jo ikke en realitet for så mange av oss. Der er veldig mange fordeler med massasje, og ser man over den listen kan man jo fort få svar på det spørsmålet. Massasjens effekter får du svar på neste.

Hvor ofte kan være lettere å svare på. Tommelfinger regelen jeg lærte i USA var en gang i måneden er ideelt for å holde helsen ved like. Dette kan jo variere, ikke bare fra person til person, men også hva man gjør hver dag. Hvor mye stress man har kan også spille en stor rolle.

1 gang per måned - bra for den som ikke har daglige smerter; et relativt greit stress nivå, både fysisk og psykisk; den som vil gjerne holde kroppen ved like, mer forebyggende effekt.

Det kan være vanskelig å sette alle i den rette kategorien, men man kan tenke desto mer stress i hverdagen desto oftere kan det være lurt med massasje. Man kan også starte med mer regelmessige massasjer, og ha som mål å kun komme en gang i måneden.

Hva er fordelene med massasje, dens effekter?

Dette er informasjon tatt fra NMF (Norges Massasjeforbund), som du også kan lese mer om her:

Listen over massasjens effekter er i grunn ganske lang. De mest kjente av de helsefremmende effektene er reduksjon av muskelspenninger og relaterte plager, økt leddmobilitet, blod- og lymfegjennomstrømming i muskulatur og bindevev, og generell psykisk og fysisk avspenning.

 • Øker metabolismen (energiomsetningen)
 • Fremskynder restitusjon etter skade eller inngrep etter at den akutte fasen er over (og visse massasjeteknikker kan også redusere omfanget av arrvev)
 • Øker leddmobilitet (også kalt Range Of Motion - ROM), særlig når kombinert med aktive og/eller passive bevegelser
 • Demper smerter relatert til muskelspenninger og kramper
 • Øker blod- og lymfesirkulasjon (og gir dermed økt tilgang på oksygen og næringsstoffer til kroppens celler, samt øker utskillelsen av avfallsstoffer)
 • Opprettholder og styrker hudens funksjon (på grunn av den økte blod- og næringstilførselen til huden)
 • Øker nivået av hvite blodceller i blodet, særlig av typen lymfocytter. Lymfocyttene «patruljerer» blodet på jakt etter skadelige stoffer og inntrengere, og er viktige bestanddeler i immunforsvaret
 • Har positiv effekt på kroppen som helhet grunnet den økte blod- og lymfesirkulasjonen man oppnår med massasjeteknikker som jobber ned i vevet

Mange smertetilstander kan lindres med massasje. Muskelrelaterte smerter kan kureres med massasje. En del betennelsestilstander i senefester kan være forårsaket av muskelspenninger eller aktive triggerpunkt med utstrålende smerte til andre områder av muskulaturen. Massasje skal ikke benyttes direkte på et område med aktiv betennelse, men muskelspenninger og triggerpunkt i andre deler av muskelen kan behandles. Ofte er betennelsen i senen sekundær til muskelspenningen eller triggerpunktet, og man kan derfor i mange tilfeller fjerne årsaken til betennelsen på denne måten. Massasje virker forebyggende på muskelplager, og øker restitusjonen i muskulatur etter trening raskere enn ved hvile. 

Når burde jeg ikke få massasje, hvilke kontraindikasjoner er der?

Bruker igjen informasjon fra NMF, siden dette er viktig informasjon. Du kan også lese dette her.

Massørens første bud er "gjør ingen skade". Det er av avgjørende betydning at massøren vet når massasje skal frarådes helt eller delvis. Det er klientens ønsker, behov og helsetilstand som avgjør hvilke teknikker og hvilken type behandling som skal benyttes. Ved behov skal klienten henvises til annen egnet terapeut eller helsepersonell.

En kontraindikasjon er en tilstand som er uforenelig med massasje. Kontraindikasjoner kan deles inn i absolutte, regionale eller delvise, og betingede kontraindikasjoner.

Absolutte kontraindikasjoner

Massasjebehandling skal ikke gis. Kan i noen tilfeller gis hvis klarert med lege først og behandling tilpasses tilstanden.

Regionale/delvise kontraindikasjoner

Massasje skal ikke gis på det aktuelle området, men kan gis på andre områder på kroppen.

Betingede kontraindikasjoner

Massasje kan gis, men må tilpasses den aktuelle tilstanden for å forhindre skade eller ubehag. For eksempel kan noen teknikker være kontraindisert, mens andre teknikker kan være gunstige.

De fleste kontraindikasjoner er betingede.

Medisinbruk

Klienten kan bruke medikamenter som er uforenelige med massasje, som blodfortynnende eller smertestillende medikamenter. Lege bør konsulteres først.

Alvorlig tilstand

Hvis klienten allerede er under legebehandling for en alvorlig tilstand, bør klienten selv kontakte sin lege eller kiropraktor/manuellterapeut før eventuell massasjebehandling, og gjerne få med et skriv med eventuelle indikasjoner og hele eller delvise kontraindikasjoner for massasjebehandling tilbake til massøren. Massøren vil avstå fra å behandle eller tilpasse behandlingen etter mottatte opplysninger. Ved alvorlige tilstander, bør massøren inngå som en del av et tverrfaglig behandlingsteam.

Absolutte kontraindikasjoner

Massasjebehandling skal ikke gis.

 • Smittsom sykdom, også sterk forkjølelse med feber, influensa.
 • Feber.
 • Alvorlig osteoporose: Lege må konsulteres før behandling.
 • Meget høyt/ubehandlet blodtrykk: Lege må konsulteres før behandling.
 • Etter nylig operasjon: Lege må konsulteres før behandling pga. økt fare for blodpropp.
 • Nylig tilfelle av blodpropp: Lege må konsulteres før behandling. Fare for blodpropp er større i de første to årene etter et oppstått tilfelle av blodpropp.
 • Graviditet første trimester, risikosvangerskap og svangerskapsdiabetes: Lege må konsulteres før behandling.
 • Kreft: Lege må konsulteres før behandling.
 • Sjokk (sirkulasjonssvikt): Pasienten har behov for akutt medisinsk hjelp.

Hvis usikker - be alltid klient kontakte lege for klarering før behandling.

Regionale/delvise kontraindikasjoner

Massasje kontraindisert på det aktuelle området.

 • Akutt inflammasjon. Alle former f.eks. senebetennelse.
 • Prolaps i tidlig/akutt fase. Massasje kan være hensiktsmessig for å lindre relaterte symptomer etter at nødvendige undersøkelser er foretatt og innledende behandling igangsatt, og massøren inngår som en del av et tverrfaglig behandlingsteam.
 • Alle slags sår og eksem.
 • Lokale, smittsomme tilstander.
 • Nevropati, tidligere kalt "nervebetennelse", nå omtalt som nervesykdom/-patologi: nedbryting av det perifere nervesystem i et eller flere områder på grunn av bakenforliggende sykdom, f.eks. diabetes.
 • Artritt: leddbetennelse, betennelse i leddhinnen av ulike årsaker, f.eks. slitasje eller leddgikt.
 • Åreknuter. Men området over kan masseres for å lette gjennomstrømning.
 • Hematom: større blodansamling i indre organer eller vev.
 • Ødemer - lege må konsulteres først fordi noen årsaker til ødemer er kontraindisert til massasjebehandling.
 • Lymfeødem. Men spesielle massasjeteknikker tilpasset tilstanden kan benyttes.
 • Flebitt: smertefull betennelse i vene med betennelsessymptomer i vevet rundt venen.
 • Blåmerke: Massasje kan gis på området når det har gått fra blått til gult/grønt.
 • Alvorlig skoliose: Lege bør konsulteres først.

Jeg er gravid, kan jeg fortsatt få massasje?

Ja, men der er noen unntak. Forskjellige massasje teraepeuter, vil gi forskjellige svar, som også kommer an på hvor komfortabel de er med å massere noen som er gravid. Mitt syn er slik, første trimester er det nok ikke lurt å få massasje, fordi man vet ikke helt hvordan kroppen reagerer. Senere trimester kan det være lurt å få massasje på nakke og rygg, for å være gravid er jo normalt en stor byrde på kroppen. Som gravid burde man ikke ligge på magen, og i skrivende stund har jeg ikke det rette utstyret til å massere noen som er gravid.

Jeg har kreft, kan jeg fortsatt få massasje?

Ja, men der er noen unntak. Når man går igjennom kreft behandlinger er det lurt å snakke med legen om du fortsatt kan få massasje. Av og til er det lurt å vente et par dager etter behandling, dette for å være sikker på hvordan kroppen reagerer på behandlingen. Det kan fort bli ubehagelig å få massasje ettersom kroppen kan være ekstra sensitiv når det gjelder berøring, eller man kan føle seg syk og kvalm, og da er ikke massasje et godt alternativ. Der er mange forskjellige typer kreft, og pasienter reagerer forskjellig på kreften, og behandlingene, så det er viktig å ha god kommunikasjon med legen.

Hvor lang massasje burde jeg velge?

Dette kommer an på hva man vil ha utrettet, eller målet med massasjen for dagen. Jeg anbefaler som oftest minst 50 minutters massasje når man først er inne. Dette på grunn av at det tar kroppen vanligvis mellom 5 og 30 minutter for å nå et mer avslappet nivå, der man ikke lenger er i en "fight-or-flight" respons. Under er forslag til tider, men er helt opp til hver enkelt hvor lenge, og hvor fokuset skal være.

 • 20 minutters massasje - Har man ikke mye tid, eller kun et veldig lite område man vil ha hjelp med, kan 20 minutter være greit. Det er jo også en fin måte for de som bare vil prøve ut massasje.
 • 50 minutters massasje - Dette regnes vel som standard tiden, og passer bra for en fullkropps massasje uten for mye fokus på spesifikke områder. Den er også ideel for fokus på kun rygg og nakke.
 • 80 minutters massasje - For mange av mine klienter i USA var dette regnet som en av favorittene, på grunn av at man kunne få massasje over hele kroppen, men samtidig få bra med fokus på problem områder. Selv om ikke hele kroppen verker, kan det være godt å fått massert alt, dette for å hjelpe holde enda flere muskler løse.

 • 110 minutters massasje - Dette passer for de som har mange problem områder, eller som elsker massasje. Her får vi god tid til å gå innom flere, eller nesten alle områder, og man føler det ikke går for fort. 

Hver gang man er inne for en behandling velger man selv hvor lang behandlingstid man vil ha, og hvor på kroppen man vil ha fokus. Om man vil komme inn for en 50 minutter og kun få massasje på føtter for eksempel, så går det bra. Jeg kommer med forslag til hvor på kroppen som burde masseres basert på problemstillingene til klienten, men er fortsatt opp til hver enkelt om de følger mine råd, eller om de har en egen plan de vil følge.

Hvordan skal jeg gjøre meg klar for en behandling?

Hovedsakelig er det bare å møte opp, der er ingenting spesielt du trenger å gjøre før en behandling. Jeg ser helst at du ikke bruker smertestillende før en behandling, for dette kan gjøre at man tror man kan takle mer enn man burde. Gi gjerne beskjed om du har tatt medisiner den dagen. Dersom du kommer inn for en kortere massasje og foretrekker å være kledd gjennom massasjen anbefaler jeg at du kommer i behagelige klær, som joggebukser. Dette gjør det lettere å nå tak i musklene uten å måtte slåst seg gjennom klærne i tillegg.Er det fortsatt noe du lurer på? Skriv til oss her.