Blogg

Denne gangen skal vi snakke om IT båndet, eller iliotibial band. Dette er ikke en muskel, men heller et lengre muskelfeste av den lille muskelen tensor fascia lata (TFL), som sitter på siden av hoften. Det som er litt spesielt med dette båndet er at det skal være strammere enn andre muskler, siden den har som oppgave å stabilisere hoften...

Denne uken skal vi litt lengre ned på kroppen, ned til bakre del av lårene. Dette er ikke bare en enkel muskel, men en gruppe av tre forskjellige muskler som danner hva som kalles hamstringsene. Dette er en av musklene jeg satte i fokus når det var snakk om smerter i korsrygg, uten direkte skade eller problem med selve korsryggen....

Jeg tenkte vi skulle fortsette den lille trenden, og snakke om enda en muskel som mange i dagens samfunn sliter med. Den kan også være skyldig når det kommer til gjentatte hodepiner. Når jeg jobber med levator scapulae, så jobber jeg også med denne muskelen som sitter på toppen, og den dekker en større del av den øvre ryggen. I...